Jeugd en Muziek Maaseik

MOZART EN MANNHEIM

CONCERT VOOR STRIJKERS, HOUTBLAZERS EN PIANO.

In verschillende bezettingen worden er werken gespeeld van componisten als Mozart, Danzi, Stamitz en Hoffmeister..

Muzikanten:
–        Michel AWOUTERS, viool
–        Jeroen BECKERS, altviool
–        Roel MACHON, cello
–        Johan MERTENS, fluit
–        Bert KOCH, piano

Presentatie:
–        Truus BEX leest voor uit brieven van Mozart tijdens zijn verblijf in Mannheim.

“Die Mannheimer Schule”

De term Mannheimer Schule verwijst naar een kortstondige bloeiperiode (1743-1778) van de muziek in de Duitse stad Mannheim die van belang is voor de muziekgeschiedenis.

Keurvorst Karel Theodoor, die vanaf 1743 in Mannheim resideerde, was een uitgesproken muziekliefhebber en bevorderde de beoefening van die kunst aan zijn hof. Vooral het hoforkest had zijn aandacht. Vele vooraanstaande musici en componisten, veelal uit Bohemen, werden naar Mannheim gehaald. De spil van de groep was Johann Stamitz.

Stilaan ontwikkelde er zich een eigen muziekstijl, op de snede tussen barok en klassiek, die zich snel over heel Europa verbreidde. Deze stijl was de voorloper van het Weense classicisme en oefende invloed uit op Haydn, Mozart en Johann Christian Bach.

Belangrijke verworvenheden van de Mannheimer Schule waren de onafhankelijker behandeling van de houtblazers, de introductie van de klarinet in het orkest, de uitwerking van de sonatevorm in de symfonie, de eenheid in streekvoering en de gelijkmatige overgangen in dynamiek in het orkest (voordien was men gewend abrupte overgangen tussen piano en forte te maken). Typische stijlkenmerken zijn verder de zogenaamde Mannheimer Rakete, een plotseling crescendo, en de Mannheimer Seufzer.

Mozart verbleef in 1777/1778 in Mannheim, waar hij tevergeefs probeerde een vaste aanstelling te krijgen. Hij ontmoette er zijn latere vrouw Constanze.

In 1778 verplaatste de keurvorst zijn residentie naar München, waarmee er een einde kwam aan de korte maar belangrijke bloeiperiode in Mannheim.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mannheimer_Schule

fluitkwartet KV. 285 van Mozart


Datum

25 feb 2024

Tijd

15:00

Prijs

Volgend Event