Jeugd en Muziek Maaseik
concert in St.-Annakerk

Missie

Jeugd en Muziek Maaseik wil culturele en educatieve activiteiten aanbieden en ondersteunen. De belangrijkste locatie is de St.-Annakerk in Aldeneik. Educatieve projecten vinden voornamelijk plaats in de school maar indien relevant, wordt er ook samengewerkt met het theater.

In het aanbod concerten combineren we waar mogelijk, jong talent met professionele muziekensembles en aanverwante kunstuitingen. Een intense samenwerking met de Academie voor Kunsten die de diverse kunstdisciplines bestrijkt, is hierbij onontbeerlijk.

In het educatieve aanbod ligt de nadruk op mee doen. Proeven van of kennis maken met de diverse kunstdisciplines krijgt de voorkeur op louter consumeren. Er wordt gestreefd naar een én én beleving die uitnodigt om zelf creatief aan de slag te gaan. We triggeren hierbij niet alleen de leerling maar ook de leerkracht die we tools willen aanreiken om zijn/haar kennis te verbreden.

In het bijzonder heeft Jeugd & Muziek aandacht voor:

1. de ontwikkeling van jong artistiek talent.
In de reeks tandemconcerten, waarbij we jong muzikaal talent samen met professionele muzikanten en ensembles een podium bieden, willen we dat aankomend geweld stimuleren en prikkelen om nieuwe horizonten te verkennen.

2. de artistieke educatie van kinderen en jongeren.
Via schoolprojecten en workshops waarin meerdere kunstdisciplines aan bod komen, willen we leerlingen laten proeven van de verscheidenheid aan kunstrichtingen. In de zoektocht naar ieders interesse beogen we hierbij geen talentenjacht. Eerder trachten we  bij middel van spel- en speelplezier iedere leerling te laten ervaren hoe kunstbeleving een boeiende en verrijkende ontdekkingstocht kan worden.

artistieke educatie

Waar woorden tekort schieten, begint de muziek

Heinrich Heine